Sandkaj Nyt attraktivt byrum

I forbindelse med udviklingen af Nordhavn har Sangberg projekteret den 425 meter lange promenade ved Sandkaj Brygge – et urbant byrum baseret på Nordhavnens industrielle islæt. Promenaden løber langs hele Århusgadekvarterets sydlige kaj som et samlende forløb, hvor bydelen møder vandet. Med sin fantastiske beliggenhed mod syd er Sandkaj et attraktivt, rekreativt byrum for alle, der vil nyde nærheden til vandet i Nordhavn.

Forbinder byen med vandet

Den 12 meter brede promenade har en grøn ryg af klitbeplantning, der skaber læ og danner en oase til ophold og afslapning. Det brede trædæk og siddetrappen formidler i et enkelt greb overgangen fra byens rum til havnens store flade. Samtidig prioriterer Sandkajs udformning cyklister og fodgængere, hvilket sikrer tilgængelighed og skaber liv og bevægelse. Med sine attraktive funktioner som havnebad, caféer og en kajakbro for enden af kajen, henvender Sandkaj sig til en bred brugergruppe af såvel beboere som besøgende.

Bygherre
By & Havn
Hvornår
Færdiganlagt 2017
Hvor
Nordhavn, Danmark
Areal
7.500 m2 · 425 meter lang
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
COBE
SLETH
Rambøll
Team
Jonas Sangberg
Thomas Kock
Mette Susanne Hansen
Charlotte Noer Helleberg