Dyrehavegårds Jorde En landskabelig bydel tæt på DTU

I projektet for Dyrehavegårds Jorde foreslår vi at skabe en landskabelig bydel, hvor videnstunge virksomheder kan bo tæt på DTU, mens studerende og familier kan slå sig ned i lejligheder og én-families huse.

Innovations- og videnspark

Vi ser Dyrehavegårds Jordes placering nær DTU med god infrastruktur, som en oplagt mulighed for at tiltrække forskningsbaserede virksomheder til området og udvikle en ny innovations- og videnspark lige op ad det tekniske universitet.

Derfor vil vi sammenkoble DTU og området med en bro over motorvejen, som fører direkte til Dyrehavegårds Hovedgade. Her samler vi blandede funktioner, som iværksætterhuse, kollegie- og forskerboliger, caféer, erhverv og detailhandel og skaber fundamentet for et livligt og varieret byliv.

 

Bygherre
Lyngby-Taarbæk Kommune
Hvornår
2014
Hvor
Lyngby, Danmark
Areal
130 ha
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
Team
Jonas Sangberg
Thomas Kock
Christer Nesvik
Mette Susanne Hansen
Frederik Friborg
Henrik Faurskov
Jenný Haraldsdóttir