Agorahaverne Seniorboliger med fokus på fællesskabet

Rammen om det gode seniorliv

Seniorer er en af Danmarks hurtigst voksende befolkningsgrupper. Generelt lever vi længere, er mere aktive og stiller højere krav til seniortilværelsen end tidligere tiders ældre. Agorahaverne imødekommer seniorernes ønsker om bæredygtige og attraktive boliger, der sætter rammen om det gode seniorliv.

Atriumhaven som naturligt mødested

For at imødekomme mange seniorers ønsker at indgå i forskellige hverdagsfællesskaber, er boligerne i Agorahaverne organiseret i en 2-3-etagers karrébebyggelse, der kædes sammen af en atriumhave. Atriumhaven er et overdækket ’byrum’, som trækker naturen helt ind i bebyggelsen og giver mulighed for spontane og uorganiserede møder mellem beboere og gæster. Atriumhaven bliver et naturligt omdrejningspunkt for fællesskabet i Agorahaverne, der er baseret på en enkel, uprætentiøs og varm arkitektur, og forlænger udesæsonen fra tre til ni måneder. Fokus på fællesskabet er derudover med til at modvirke ensomhed blandt seniorer.

Træbyggeri skaber holistisk tilgang til bæredygtighed

Med et samlet greb imødekommer Agorahaverne miljøæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Ved at bygge i træ, der er et af verdens mest bæredygtige byggematerialer, bliver Agorahaverne et moderne seniorboligfællesskab med det mindst mulige CO2-aftryk og størst mulig genanvendelighed. Ambitionen er at opnå minimum guld i DGNB-certificering.

Agorahaverne er udviklet af Tetris A/S med Sangberg som arkitektrådgiver og bliver i de kommende år opført i en række bynære områder i Danmark. I udviklingsfasen er Agorahaverne gået under arbejdstitlen VoksenPlus.

Læs mere om projektet på Agorahavernes hjemmeside.

 

Bygherre
Tetris A/S
Hvornår
2018 –
Hvor
Danmark
Areal
Ca. 5.000 m2
Samarbejdspartnere
Rasmus Friis A/S
Team
Jonas Sangberg
Marie-Louise R. Mejlholm
Charlotte Noer Helleberg
Signe Nielsen Kjær
Richard Teeling
Irina Nica
Henriette Schønheyder van Deurs
Mette Hoffmann Bertelsen
Cameron Clarke