Sundbo seniorbofællesskab fsb’s første træbyggeri

Seniorbofælleskabet Sundbo er en ny boligform, der sætter fokus på hverdagsfællesskaber med delekultur, lokalt engagement og måltider som de bærende værdier. 

Seniorbofællesskabet er et bud på fremtidens almene bofællesskaber, der er tilpasset seniorernes boligønsker om et hverdagsfællesskab og bæredygtighed som samlende tema og identitet. Seniorbofællesskabet er en boligform, der gennem beboernes levede liv og fysiske rammer viser, at fællesskab, naboskab og bæredygtig livsførelse giver tryghed, livsglæde og livskvalitet – og har positiv indflydelse på beboernes fysiske og psykiske velvære.

Træelementer skaber bæredygtige rammer

Sundbo opføres i Københavns Kommune, der har en erklæret målsætning om at være en CO2-neutral hovedstad i 2025. Seniorbofællesskabet integrerer en række bæredygtige tiltag, der understøtter kommunens miljøambitioner. Sundbo bliver fsb’s første træbyggeri og er designet ud fra ’vugge til vugge’-principper, hvor der er tænkt i materialernes livscyklus for at sikre, at de anvendte byggematerialer afgiver det mindst mulige CO2-aftryk og repræsenterer størst mulig genanvendelighed. Resultatet er et fremtidssikret, klimavenligt byggeri, der både er let at bygge og let at adskille ― og som naturligt understøtter byggeriets omfavnelse af den cirkulære økonomi, samtidig med at seniorbofællesskabet tilpasser sig Sundbys øvrige bebyggelser. Beboerne får blandt andet glæde af, at bofællesskabets trækonstruktion resulterer i et godt indeklima og er godt for akustikken i boligerne. Derudover bliver lejerne en del af et levende fællesskab, der øger livskvaliteten.

Del af nyt værdiprogram og værktøjskasse

Seniorbofællesskabet er udviklet af Sangberg til den kommende beboergruppe ”Sundbo København” i en tæt dialog- og samskabelsesproces, der spænder fra programmeringsfasen til det endelige design. Projektet og den bagvedliggende dialogproces er en del af et nyt værdiprogram og en ny værktøjskasse, Fremtidens urbane seniorkollegie, der er udviklet af fsb, Realdania og seniorbofællesskabsforeningen Sundbo.

 

Bygherre
fsb
Hvornår
2018 –
Hvor
Sundparken, København, Danmark
Areal
1.900 m2
Samarbejdspartnere
Realdania
Seniorbofællesskabsforeningen Sundbo København
FUTU