SAVE CPH Klimasikring af København

Lagunebyen

Lagunebyen er en vision om, hvordan man skaber et fremtidssikret København. Målet er, at på en og samme tid sikrer hovedstaden mod stormbølger og samtidig manifesterer København som en af verdens mest bæredygtige hovedstæder.

Holme af overskydende byggejord

Lagunebyen består primært en række nyetablerede holme og diger, der opføres i områder med lav vandstand uden for Københavns Østkyst af (overskydende) jord fra de næste 20-30 års byggearbejde. Holmene fungerer som en beskyttende fæstning rundt i byen, og sammen en låse- og overspændingshavne vil holmene være i stand til at lukke den indre havn i tilfælde af stormbølger.

Simultant med stormflodssikringen giver det god mening at udnytte disse nye områder til boliger, som giver mange københavnere en fantastisk udsigt tæt på en ny og attraktiv natur i from af landskaber, vi for eksempel kender fra Amager Fælled og Amager Strand. På denne måde opstår der bag den første række nye huse en laguneby med kanaler og holme, der sammen med Nordhavn og Refshaleøen skaber et nyt samlet København.

Hvornår
2017
Hvor
København, Denmark