Parkeringshus I4 Østre Havn

Målet med P-huset er at skabe en bæredygtig facade med fokus på genanvendelighed. Husets facadedesign tager udgangspunkt i lokalplanens intentioner om at lave en række bygninger med en mørk, tung og varm base med nogle lyse og enkle bygningsvolumener ovenpå.

P-huset er placeret inde i selve bydelen, og med sin enkle og abstrakte facade indpasser P-huset sig til de omkringliggende bygninger, hvor den mørke teglbase indpasser sig med de lave, eksisterende teglbygninger, alt imens aluminiumsfacaden refererer til områdets øvrige hvide nabobygninger.

P-husets base og kantzone tilfører byrummet varme og stoflighed i menneskelig skala. Som kontrast til basen, består facadens øverste del af parkeringshuset af hvidlakerede lameller i genbrugsaluminium. Resultatet er en enkel og abstrakt facade med rytme og reliefvirkning uden at den lyse facade suger alt lyset i det tætbebyggede område. Lamellerne er konstrueret således, at de nemt kan monteres og demonteres, hvilket betyder, at aluminiummet kan genanvendes på ny i en anden sammenhæng den dag parkeringshuset skal rives ned. Dermed bidrager P-huset med sin bæredygtige facadeløsning til fremtidens cirkulære materialeøkonomi.

P-huset har en kapacitet til 395 biler.

Bygherre
A. Enggaard A/S
Hvornår
2017-2019
Hvor
Aalborg, Danmark
Areal
11.625 m2 med plads til 390 biler
Samarbejdspartnere
Niras