Papirøen Konkurrenceforslag

Konkurrenceforslaget til masterplanen ’Byens haller’ er en åben invitation til ibrugtagning af Christiansholm ─ både som lokalt forankret bykvarter og som destination for hele byen. Visionen er at udvikle et sted, hvor beboerne, bylivsentusiasterne, turisterne og de øvrige københavnerne kan opleve en særlig intens blanding af lokalt forankret boligliv og et levende, upoleret by- og havneliv.

Udnytter de eksisterende haller

Ved at bevare de eksisterende hallers rumlige overskud og åbne struktur, skabes en stærk referenceramme for udviklingen af Christiansholm, hvor det selvopståede byliv kan udfolde sig. Hermed udnytter og videreudvikler det nye bykvarter den eksisterende og positive stemning omkring øen.

Med udgangspunkt i havnens logik – en belagt flade med rationelle stablinger og placeringer af volumener – placeres øens bebyggelse og funktioner på en enkel funktionel asfaltflade. En flade af muligheder!

Nyfortolkning med respekt for historien

I projektet anvendes naturlige, enkle og langtidsholdbare materialer med referencer til havnens æstetik og de omkringliggende bydele. Derudover indeholder forslaget mikroklimatiske overvejelser: Boligernes facadespring skaber overdækkede læ-lommer langs hallernes facader, og den punktmæssige boligstruktur over hallerne modvirker den kraftige afbøjning af vinden ned mod gadeplanet. Grønne uderum etableres som små semiprivate fælleshaver og terrasser og hermed opstår en særlig intim landskabskarakter med godt mikroklima og en fantastisk udsigt over havnen.

Bygherre
By & Havn
Hvornår
2015
Hvor
Christiansholm, København, Danmark
Areal
45.000 m2
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
Holscher Nordberg
Alectia
Cityformation
Team
Jonas Sangberg
Thomas Kock
Henrik Thomas Faurskov
Frederik Friborg
Rie Davidsen