Nordhavn Masterplan

Bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn er udformet med særligt fokus på byrummene og tager afsæt i havnearealernes nuværende struktur – dermed inddeles den nye bydel i selvstændige holme.

Et netværk af pladser, parker, promenader og gaderum

Planen indeholder et netværk af pladser, parker, promenader og gaderum, som hver især tilbyder noget unikt. Alle byrum har forskellige karakteristika og betydning – fra de regionale byrum, der tiltrækker beboere fra bydele i hele regionen, til de lokale byrum og haver, der retter sig mod lokalmiljøet med faciliteter til ophold, leg og bevægelse.

Et levende område

Det er intentionen at etablere udadvendte funktioner på de vigtigste hjørner og langs bestemte gader, så bydelen både får karakter af at have et levende handelsmiljø, samtidig med at der er zoner til ophold og rekreation. Ved yderligere at bevare eksisterende bygninger og funktioner, skabes der gode rammer for et sammensat byliv.

Første bydel med DGNB-guld

Århusgadekvarteret repræsenterer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med enkeltstående monolitiske bygninger og tæt bygningsstruktur, smalle gyder, små irregulære pladser og stor variation i arkitekturen. Nordhavns Århusgadekvarter opnåede som den første bydel nogensinde guld i DGNB-certificering.

 

Fotos: Rasmus Hjortshøj – COAST

 

Bygherre
By & Havn
Hvornår
2009 –
Hvor
Nordhavn, Danmark
Areal
700.000 m2
Samarbejdspartnere
COBE
SLETH
POLYFORM
Rambøll
WERK