Kulturgården i Hvidovre Konkurrenceforslag

Visionen for konkurrenceforslaget til Hvidovres nye Kulturgård bygger på en fortælling om det tidligere Risbjerggård, der videreføres i en ny kontekst, der kan rumme fortid, nutid og fremtid. Et kulturhus og et teater med sjæl og lokal forankring.

En kulturel rejse

Som besøgende bliver man gradvist ført fra virkeligheden og ind i teatrets verden. For at understøtte denne overgang, indeholder forslaget et bærende element – sætstykket – der, som bagsiden af teatersalen, formidler overgangen til den kunstneriske verden.

Som et kunstværk, der på én gang afslører kulissens karakter og som kan rumme udstillinger, aktiviteter og opholdsmuligheder, hvor man som besøgende mærker bagscenens magi og spændingen før en forestilling.

Et let og bæredygtigt kultursted

Husets materialer er tænkt bæredygtige og lette af hensyn til husets livscyklus og drift. Træfacaden bringer kulturhuset i kontekst med den omgivende skala, samtidig med at den formidler at det er et bæredygtigt hus.

 

Bygherre
Hvidovre Kommune
Hvornår
2018
Hvor
Hvidovre, Danmark
Areal
2.000 m2
Samarbejdspartnere
Primus Arkitekter
Tanja Jordan
JPM
Lasse Bo Handberg
Team
Jonas Sangberg
Kasper Larsson