Karré i træ Sådan minimeres CO2-udledningen på boligbyggeri

Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det står i dag for 40 % af samfundets energiforbrug, 35 % af materialeforbruget og 30 % af affaldsproduktionen. Hvis målet inden for den nærmeste fremtid er et CO2-neutralt samfund, er byggeriet en vigtig spiller.

Af den samlede mængde CO2 der genereres igennem en ny bygnings levetid, tilskrives 40% det kulstof, som lagres i selve byggematerialerne. Der er derfor et meget stort potentiale for at bidrage positivt til reduktionen af kulstofudledning, hvis vi ændrer på materialerne der bliver brugt i byggeprocessen, kan vi altså

For at opnå et fremtidigt CO2-neutralt samfund mener vi, at det er vigtigt, at vi som arkitekter og ingeniører altid udvikler nye teknikker og teknologier til, hvordan vi bygger klimavenlige boliger. Derfor har vi i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma designet en typisk karrébebyggelse – en bygningstype, der i øjeblikket er under opførelse i store mængder i alle danske byer.

Eksperimentet tager udgangspunkt i en boligkarré på 10.000 m2 og erstatter beton med CLT-elementer. Ved at udskifte betonstrukturen med CLT opnår bygningen en CO2-reduktion på ca. 66%. Det betyder, at for det kulstof, der anvendes til 1 konkret indrammet bygning, kunne 3 CLT-indrammede bygninger konstrueres.

Hvorfor bygge i træ?

Træ er en af de få fornybare materialer vi har. Træ er derfor en oplagt løsning for at imødekomme udfordringer med energiforbrug og affaldshåndtering. Massivtræs elementer i træ er bæredygtigt, let at forarbejde og transportere, det er en selvfornyende ressource og CO2-neutralt – elementer der gør træ oplagt som materiale til de enorme mængder boligkvadratmeter, som lige nu opføres i Danmark.

Samtidig står hele byggebranchen over for en revolution inden for de næste 10 år. Robotteknologi og digital 3D-produktion vil give nye muligheder for træ som fremtidens byggemateriale i masseproduceret boligbyggeri.

Fordele ved at bygge i træ

  • Hurtige byggetider: Det tager en uge at montere et råhus på 6 etager, hvorimod det tager 12 uger at opføre et råhus i beton. Det sparer både tid og penge.
  • Større præcision og uafhængighed af vejrmæssige forhold: Fabriksfremstilling af træ-elementer sikrer, at tolerancer er i millimeter i stedet for centimeter. Derudover er det muligt at optimere produktionen, da den bliver uafhængig af vejrmæssige forhold.
  • Simple konstruktionsteknikker: Principielt bliver træ-elementer hovedsageligt sammensat ved hjælp af vinkelbeslag og skruer, hvilket sikrer en let og enkel produktionsproces. 
  • Bæredygtig ressource og cirkulær økonomi: Træ er en bæredygtig og vedvarende ressource, der nemt kan afmonteres og genanvendes.
  • Bedre indeklima: Træ giver et godt indeklima, hvilket øger beboernes og brugernes velbefindende.
  • Øget fleksibilitet: Træbyggerier kan nemt udvides, reduceres og transformeres til andre brugssituationer.
  • Mindre CO2-udslip takket være mindre transport: Træbyggeri medfører en reduktion i transportbehovet af byggematerialer og de dermed forbundne kulstofemissioner, da en lastbil kan levere op til 10 CLT-elementer i modsætning til typisk kun to betonelementer i én last.

 

Hvornår
2018
Areal
10.000 m2
Samarbejdspartnere
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma