Karré i træ Sådan minimeres CO2-udledningen på boligbyggeri

Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det står i dag for 40 % af samfundets energiforbrug, 35 % af materialeforbruget og 30 % af affaldsproduktionen. Hvis målet inden for den nærmeste fremtid er et CO2-neutralt samfund, er byggeriet en vigtig spiller.

Af den samlede mængde CO2 der genereres igennem en ny bygnings levetid, tilskrives 40% det kulstof, som lagres i selve byggematerialerne. Der er derfor et meget stort potentiale for at bidrage positivt til reduktionen af kulstofudledning, hvis vi ændrer på materialerne der bliver brugt i byggeprocessen, kan vi altså

For at opnå et fremtidigt CO2-neutralt samfund mener vi, at det er vigtigt, at vi som arkitekter og ingeniører altid udvikler nye teknikker og teknologier til, hvordan vi bygger klimavenlige boliger. Derfor har vi i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma designet en typisk karrébebyggelse – en bygningstype, der i øjeblikket er under opførelse i store mængder i alle danske byer.

Eksperimentet tager udgangspunkt i en boligkarré på 10.000 m2 og erstatter beton med CLT-elementer. Ved at udskifte betonstrukturen med CLT opnår bygningen en CO2-reduktion på ca. 66%. Det betyder, at for det kulstof, der anvendes til 1 konkret indrammet bygning, kunne 3 CLT-indrammede bygninger konstrueres.

Hvorfor bygge i træ?

Træ er en af de få fornybare materialer vi har. Træ er derfor en oplagt løsning for at imødekomme udfordringer med energiforbrug og affaldshåndtering. Massivtræs elementer i træ er bæredygtigt, let at forarbejde og transportere, det er en selvfornyende ressource og CO2-neutralt – elementer der gør træ oplagt som materiale til de enorme mængder boligkvadratmeter, som lige nu opføres i Danmark.

Samtidig står hele byggebranchen over for en revolution inden for de næste 10 år. Robotteknologi og digital 3D-produktion vil give nye muligheder for træ som fremtidens byggemateriale i masseproduceret boligbyggeri.

Fordele ved at bygge i træ

  • Hurtige byggetider: Det tager en uge at montere et råhus på 6 etager, hvorimod det tager 12 uger at opføre et råhus i beton. Det sparer både tid og penge.
  • Større præcision og uafhængighed af vejrmæssige forhold: Fabriksfremstilling af træ-elementer sikrer, at tolerancer er i millimeter i stedet for centimeter. Derudover er det muligt at optimere produktionen, da den bliver uafhængig af vejrmæssige forhold.
  • Simple konstruktionsteknikker: Principielt bliver træ-elementer hovedsageligt sammensat ved hjælp af vinkelbeslag og skruer, hvilket sikrer en let og enkel produktionsproces. 
  • Bæredygtig ressource og cirkulær økonomi: Træ er en bæredygtig og vedvarende ressource, der nemt kan afmonteres og genanvendes.
  • Bedre indeklima: Træ giver et godt indeklima, hvilket øger beboernes og brugernes velbefindende.
  • Øget fleksibilitet: Træbyggerier kan nemt udvides, reduceres og transformeres til andre brugssituationer.
  • Mindre CO2-udslip takket være mindre transport: Træbyggeri medfører en reduktion i transportbehovet af byggematerialer og de dermed forbundne kulstofemissioner, da en lastbil kan levere op til 10 CLT-elementer i modsætning til typisk kun to betonelementer i én last.

 

Hvornår
2018
Areal
10.000 m2
Samarbejdspartnere
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Team
Jonas Sangberg
Erik Folke Holm-Hansson

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.