Købmagergade

Med projektet i Købmagergade er der skabt et attraktivt og sammenhængende byrumsforløb fra Nørreport til Amagertorv. Der er skabt et niveaufrit gadeplan, som strækker sig fra facade til facade i gadeforløbene og på de tilhørende pladser.

Natursten i sorte og hvide nuancer danner et unikt forløb, hvor belægningen skifter karakter fra at være lys i gaderne, til at være mørk på pladserne. Med den nye belægning i Købmagergade sikres byrumsmæssige oplevelser for både beboere, handlende og forretningsdrivende og dermed udnyttes strøggadens fleksibilitet og døgnrytme. På en lørdag formiddag kan gaden rumme de mange handlende, hvor Købmagergades nuanceskift kommer til sin ret på en mindre befærdet søndag aften.

Bygherre
Københavns Kommune
Hvornår
2008-2013
Hvor
København, Danmark
Areal
21.000 m2
Samarbejdspartnere
KBP.EU
POLYFORM
WERK
Karres en Brands
Oluf Jørgensen A/S
Ulrike Brandi Licht