Horbelev Skole Transformation til ny Kulturgård

I landsbyen Horbelev har vi transformeret den tidligere skole til en levende kulturgård, byen børn, unge og ældre bruger til et væld af forenings- og idrætsaktiviteter. Med udgangspunkt i borgernes ønske om at være fælles om disse forskellige aktiviteter er den tidligere skole ombygget til en kulturgård, hvor en cirkulær tilbygning binder den tidligere skoles bygninger sammen til ét tilgængeligt fællesrum.

Kulturgårdens åbne rum er et nyt fælles mødested, og på den måde flyder Kulturgårdens forskellige funktioner ud og overlapper hinanden – til inspiration for alle.

Tre funktioner i et projekt

Den nye kulturgård består af tre dele: Et sammenhængende landskab, der løser adgangsforholdene og inviterer til leg. En samlende bygning, der lader de mange forskellige kulturelle funktioner flyde sammen og sikrer inspirerende overlap. Et fleksibelt gårdrum i kernen med himlen som loft.

Et lokalt mødested

Ved at åbne de historiske facader ud mod det sammenbindende gårdrum opnås synlighed og sammenhæng og det muliggør nye typer af brug. Projektet synliggør Horbelevs kulturliv og styrker muligheden for at forskellige brugere møder hinanden.

 

Bygherre
Nordøstfalsters Fremtidsforening med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden
Hvornår
2013-2016
Hvor
Horbelev, Danmark
Areal
1.000 m2
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
Lemming og Eriksson
Svava Riesto