Helgoland Bæredygtige træboliger imødekommer boligmangel

Engelsk koloni, badested for overklassen og de intellektuelle, tysk flådebase under verdenskrigene og truet af britisk sprængning. Helgoland har haft en broget tilværelse indtil området i starten af 1950’erne atter blev overgivet til Tyskland, der igangsatte en genopbygning af øen. Sangberg står bag 68 bæredygtige helårsboliger på den tyske ø med den omtumlede historie.

Vinderprojekt i dialogkonkurrence

De 68 boliger er resultatet af en dialogkonkurrence, som Sangberg vandt for to år siden. Resultatet er mindre, bæredygtige og prisoverkommelige boliger på en ø, hvor huspriserne ellers er meget høje. Boligerne bygger videre på den bygningskulturarv og identitet, som har kendetegnet øen siden 1950’erne. Sangberg har genfortolket Helgolands bygningsarv og de nye boliger er enkle saddeltagshuse med træ- og pladefacader, hvis farver bygger videre på øens øvrige bygningers farvesætning. Resultatet er et enkelt og nutidigt byggeri, der med enkle virkemidler indpasser sig til den eksisterende bebyggelse.

Klimavenligt byggeri understøtter ambitionen om nul-emission ø

Projektet er designet som et klimavenligt træbyggeri i fornybare materialer. Boligerne består af industrielt let byggeri fremstillet af præfabrikerede træmoduler, som produceres på en fabrik inde på fastlandet. Dette sikrer en rationel og effektiv konstruktion, og præfabrikationen resulterer derudover i kort opførelsestid, en minimering af vejrrelaterede forsinkelser og færre trafik- og byggeomkostninger — uden at man giver afkald på byggeriets kvalitet.

Lavenergihuse

Boligerne på Helgoland opføres som lavenergihuse, hvilket medfører et skarpt fokus på CO2-udledningen under både opførsel og i forbindelse med den efterfølgende drift og vedligehold. Hermed understøtter de klimavenlige boliger Helgolands målsætning om at blive en nul-emissions ø.

 

Bygherre
Helgoland Kommune
Hvornår
2016 – 2020
Hvor
Helgoland, Tyskland
Areal
3.500 m2
Samarbejdspartnere
Campus 360
Diamond Modules