Godsbanearealet Byrum og klimatilpasning, Aalborg

Visionen for Godsbanearealet er at omdanne det forladte jernbanelandskab til en bæredygtig, grøn bydel, som tager afsæt i jernbaneterrænets robuste struktur. Ved at bygge videre på det eksisterende skaber vi udgangspunkt for nye urbane rammer. Hermed opstår afsættet for en ny bydel, der ikke starter forfra med tabula rasa, men derimod bygger videre på historien.

Klimatilpasning og rekreative arealer

Godsbanearealet omfatter både masterplan og friarealer med fokus på klimatilpasning. Friarealerne omdannes til et rekreativt landskab, som udover at være smukt, også vil håndtere fremtidens nedbørsudfordringer. Målet er at håndtere så store vandmængder som muligt lokalt via etablering af grønne tage, samt nedsivning og opmagasinering i regnbede og bassiner.

 

Bygherre
DSB Ejendomsudvikling
Hvornår
2011-2014
Hvor
Aalborg, Danmark
Areal
30 ha
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
NIRAS
Cenergia