Genetablering af Øster Å

Hvordan sikres nye byområder mod ekstremregn? Etableringen af Å-parken på det tidligere Godsbaneareal er et svar på denne udfordring. Her bliver Øster Å genåbnet som et åbent slynget forløb gennem parken. Genetableringen af åen er en del af en større plan for klimasikring af det sydlige og centrale Aalborg.

Rekreativ klimatilpasning

Den genåbnede å vil fungere som en ny skybrudsvej ud til Limfjorden. Endvidere er resten af Å-parken designet så den kan modtage eventuelt overløb fra åen, samt alt overfladevand fra den omkringliggende bebyggelse ved ekstremregn. Samtidig skabes nye rekreative bymiljøer i tilknytning til åens nærarealer med store herlighedsværdier for den omkringliggende nye bydel.

Resultatet er et multifunktionelt og bæredygtigt LAR-landskab, der kan håndtere fremtidens nedbørsudfordringer.

Bygherre
Grundejerforeningen Godsbanearealet
Hvornår
2015 –
Hvor
Aalborg, Danmark
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
Niras
Envidan
Team
Jonas Sangberg
Thomas Kock
Signe Hertzum
Jette Krogh Kristensen
Mette Susanne Hansen