Gabionen P-hus 3.02 i Nordhavn – Konkurrenceforslag

Parkeringshuset som værdiskabende hverdagsrum for alle

Med konkurrenceforslaget til P-hus 3.02 i Nordhavn svarer vi på ambitionerne om at skabe synergi mellem p-anlæg, byens rum og byens funktioner i Nordhavn. Med fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og byliv, medvirker vores facadeløsning til, at P-huset bliver værdiskabende for dets omgivelser og bliver et attraktivt hverdagsrum for borgere, biler og dyrelivet.

P-hus 3.02 er placeret syd for kanalen Trælastholmen og opføres på et lille areal, der vender ud til Sundkrogsgade. Facadeforslaget sammenkæder områdets store, røde pakhuses karakteristika med Trælastholmens hvide egenart og Utzons bygninger i Kalkbrænderihavnen.

Facader i genbrugstegl og -aluminium sikrer bæredygtig cyklus

Den røde base består af nedrevne og kasserede, røde mur- og teglsten – et affaldsprodukt fra f.eks. produktionen af genbrugsmursten – som samles i gabionkurve og giver facadens base en karakter af klippevæg eller stensætning. Gabionbasen vil samtidig, med sine små rum og åbninger, blive levested for forskellige klatre- og stenplanter, som med tiden vil give huset et grønt udtryk. På P-husets overbygning placeres hvidlakerede, ekstruderede lameller i certificeret genbrugsaluminium. Aluminiumslamellerne skaber sammen en enkelt, foldende flade, der vikler sig om toppen af p-huset, som et stort, hvidt gardin.

Med de foreslåede materialer opnås en næsten klimaneutral og 100% vedligeholdelsesfri facade. Aluminiummet kan på sigt omsmeltes til andre aluminiumsprodukter, og gabionkurvene kan genbruges – med eller uden indhold. Derved indskriver p-huset sig naturligt i den cirkulære økonomi.

Tildelt indkøb fra By & Havn

Konkurrenceforslaget Gabionen blev af By & Havn tildelt indkøb i forbindelse med konkurrencen med følgende udtalelse: ”Forslaget fremhæves for sin ambitiøse vision om at gribe anlægsbranchens massive udfordring med byggeaffald til en smuk og robust nyfortolkning af et klassisk byggemateriale, der i sin form vil balancere det stoflige og præcise.”

 

Bygherre
By & Havn
Hvornår
2019
Hvor
Nordhavn, Copenhagen, Denmark
Areal
13,000-12,360 m2 – with a capacity of 350-415 cars