Parkeringshus på Østre Havn er blevet præmieret

Vores parkeringshus i Aalborg er blevet præmieret af Aalborg Kommune for sin lette og grafiske facade.

Visionen for parkeringshuset på Østre Havn er en bygning, der skaber en ny bynatur fuld af liv og som anvender en række bæredygtige løsninger for fremtiden. Ikke alene er facaderne i aluminium lette at afmontere og genbruge, de fungerer også som et espalier for klatreplanter, som over tid vil omdannes til et hjem for fugle og insekter, ligesom planterne vil filtrere luften for støv og forureningspartikler. Denne begrønning af facaderne er i tråd med lokalplanens ønsker om at etablere en grøn bufferzone langs den befærdede Nyhavnsgade.

I motivationen for præmieringen, skriver komitéen for Bygningspræmiering i Aalborg følgende:

”Det fritliggende parkeringshus i gaderne ved Nyhavnsgade har i sin facadeudformning opnået et let udtryk, der fungerer både langs Nyhavnsgade og ind mod de omkringliggende boliger. Letheden er opnået ved et grafisk spil ved brug af lysegrå facadelameller. Parkeringshuset kan tjene som forbillede for, hvordan tunge infrastrukturanlæg kan føje sig ind i bybilledet.”

 

Parkeringshuset har en kapacitet til 590 biler.

Projektet er udført i samarbejde med A. Enggaard A/S og Niras. Læs mere om projektet her.