Mere end et parkeringshus...

Både biler, fugle, insekter — og ikke mindst forbipasserende — får glæde af parkeringshuset på Østre Havn i Aalborg.

Et parkeringshus er primært en rationel konstruktion med et ganske konkret formål. Men på Østre Havn i Aalborg har A. Enggaard, Niras og Sangberg skabt mere end et parkeringshus. Den grafiske facade lader dagslys strømme ind i bygningen og fungerer samtidig som espalier for klatreplanter, som over tid vil begrønne husets facader. Hermed øger parkeringshuset områdets luftkvalitet, filtrerer støv- og forureningspartikler fra luften og fungerer derudover som en mini-biotop, der huser en del af byens insekter og fugle.

En grøn bufferzone

Lokalplanen fremhæver ønsket om en grøn bufferzone langs den befærdede Nyhavnsgade, hvilket har været udgangspunkt for teamets arbejde: ”Visionen for det nye parkeringshus på Østre Havn i Aalborg er en bygning, som skaber en ny urban natur fyldt med liv og udnytter en række bæredygtige løsninger til fremtidens cirkulære materialeøkonomi”, fortæller Jonas Sangberg, ejer og kreativ direktør hos Sangberg. 

Cirkulær økonomi og et levende grafisk udtryk

Parkeringshuset ligger mellem Nyhavnsgade og Østre Havnegade og er tænkt som et hus, der med sit simple konstruktive princip og enkle materialeholdning passer ind i det tidligere havneområdes industrielle æstetik. Facaden består af ekstruderede lameller, som er konstrueret sådan, at de er enkle at montere og dermed også enkle at demontere. Det betyder, at den dag huset skal rives ned, kan alt facadematerialet nemt afmonteres og aluminiummet genanvendes.

Facaden er designet med et simpelt, grafisk udtryk, der varierer afhængig af hvorfra og hvordan man betragter den. Det er stor forskel på, om man eksempelvis oplever facaden fra en bil i høj fart eller som fodgænger, ligesom at facadeudtrykket skifter, alt efter om man betragter facaden tæt på, langt fra, lige på eller fra siden.

Modtager af Aalborg kommunes arkitekturpris

Parkeringshuset har en kapacitet på 590 biler og er udført i samarbejde med A. Enggaard A/S og Niras. Parkeringshuset har modtaget Aalborg kommunes bygningspræmiering, og dommerkomiteens motivation for præmieringen lyder blandt andet:

”Det fritliggende parkeringshus i gaderne ved Nyhavnsgade har i sin facadeudformning opnået et let udtryk, der fungerer både langs Nyhavnsgade og ind mod de omkringliggende boliger. Letheden er opnået ved et grafisk spil ved brug af lysegrå facadelameller. Parkeringshuset kan tjene som forbillede for, hvordan tunge infrastrukturanlæg kan føje sig ind i bybilledet.”

Omkring parkeringshuset er der gjort plads til en række forskellige aktiviteter, såsom basketball, skating og en klatrevæg. Dette sikrer, at bygningen spiller sammen med omgivelserne, og gennem fællesskab og rekreative aktiviteter giver noget tilbage til byen.

A Enggaard, Niras og Sangberg arbejder aktuelt på nye parkeringshuse i Aalborg.