BIM er genvejen til bæredygtig arkitektur Artikel

”Når man arbejder med digitale modeller er det relativt enkelt at lave alle de nødvendige beregninger og justere projekterne, så de bliver så bæredygtige som overhovedet muligt. BIM gør det nemmere at dokumentere den miljømæssige bæredygtighed, hvilket giver bygherrer et faktuelt grundlag at træffe beslutninger ud fra. For mig er der en entydig sammenhæng mellem BIM og byggeriets bæredygtige dagsorden.” 

Læs interviewet med Sangbergs Erik Folke Holm-Hansson og Warren Smith, der forklarer, hvordan tegnestuen anvender BIM til at udvikle klimavenlige projekter herunder.

BIM er genvejen til bæredygtig arkitektur

Hos Sangberg arbejder man med et 100% integreret BIM-workflow og anser BIM som et kommunikationsværktøj, der både styrker vidensdeling og samarbejde – og samtidig resulterer i bæredygtige projekter.

Hos Sangberg initieres og færdiggøres konkurrenceforslag og udviklingsprojekter i BIM. Tegnestuen anvender blandt andet ARCHICAD, og ved at anvende BIM fra starten af processen bliver det lettere at beregne konsekvenserne af de beslutninger, der bliver taget i de tidlige faser. Tegnestuen anvender de digitale modeller til at lave sol, vind og energianalyser, og derudover er BIM også et designværktøj, der giver tegnestuens ansatte mulighed for at eksperimentere sig frem til de bedste løsninger – i tæt parløb med det givne projekts øvrige aktører. 

BIM er vejen til mere bæredygtige projekter

Erik Folke Holm-Hansson er BIM-ingeniør hos Sangberg og fortæller om sammenhængen mellem BIM og bæredygtighed. ”Når man arbejder med digitale modeller er det let at lave alle de nødvendige beregninger og justere projekterne, så de bliver så bæredygtige som overhovedet muligt. BIM gør det nemmere at dokumentere den miljømæssige bæredygtighed, hvilket giver bygherrer et faktuelt grundlag at træffe beslutninger ud fra. For mig er der en entydig sammenhæng mellem BIM og byggeriets bæredygtige dagsorden,” fortæller han. 

Totaløkonomiske analyser

I takt med at både udviklere og bygherrer i stigende grad fokuserer på totaløkonomien bliver BIM om muligt endnu mere relevant. Warren Smith er arkitekt hos Sangberg og fremhæver, hvordan BIM-softwaren gør det muligt at udføre LCC-analyser, Life Cycle Cost, på byggeprojekter og på denne måde få overblik over projektets totaløkonomi. ”Som bekendt består den gængse opfattelse af bæredygtighed af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Med BIM bliver det muligt at lave LCC-analyser, så man får et databaseret grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det giver mulighed for at træffe validerede økonomiske beslutninger, der i høj grad også har positive miljømæssige konsekvenser,” fortæller Warren Smith.

Understøtter co-creation

BIM fremmer også samarbejdet mellem projektets parter. ”Fordelene ved BIM er mange og ved at anvende BIM i de tidlige faser opstår et godt udgangspunkt for co-creation. BIM er i høj grad er et kommunikations- og samarbejdsværktøj, hvor den digitale tvilling af bygningen udstikker rammerne for projektets retning – vel at mærke med respekt for alle de involverede parters faglighed. Når man arbejder med BIM, er det vigtigt at man arbejder sammen og løbende optimerer den fælles digitale model. Det er også her, at arkitekternes evne til at oversætte det tekniske til det menneskelige kommer til udtryk, idet man optimerer projektet med samarbejdspartnerne og de kommende brugere,” forklarer Warren Smith.     

Parametrisk design optimerer projekterne  

Erik Folke Holm-Hansson anvender parametrisk design (Nørdinfo: ved at kombinere ARCHICAD og RHINO og GRASSHOPPER) og forklarer, hvordan metoden blandt har været anvendt til at optimere lysindfaldet i Havnehusene i Aalborg Havn, som tegnestuen har udviklet for A. Enggaard A/S. ”Med parametrisk design har det været muligt at justere facaderne, så alle lejlighederne i Havnehusene får optimalt lysindfald, hvilket i sidste ende kommer beboerne til gode i form af et godt bo-miljø.”

BIM og DGNB: konkretisering af bæredygtighed

Af og til kan det være en jungle at finde rundt i alle de forskellige bæredygtighedstiltag, når man skal udvikle nye projekter. Her ser Warren og Erik et stort potentiale i at anvende certificeringsordninger som for eksempel DGNB. ”Når man anvender DGNB, er der ikke så meget at diskutere. Enten opfylder man kravene til et konkret certificeringsniveau, eller også opfylder man dem ikke, og BIM gør det muligt at trække relevante data ud af projektet i de meget tidlige faser,” afslutter Warren og Erik samstemmende.

Læs mere om Havnehusene fase 2 her.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.