Godsbanearealet Byrum og klimatilpasning, Aalborg

Visionen for Godsbanearealet er at omdanne det forladte jernbanelandskab til en bæredygtig, grøn bydel, som tager afsæt i jernbaneterrænets robuste struktur. Derved skabes en overgang mellem den gamle middelalderby og forstaden.

Godsbanearealet omfatter både masterplan og friarealer med fokus på klimatilpasning. Friarealerne omdannes til et rekreativt landskab, som udover at være smukt, også vil håndtere fremtidens nedbørsudfordringer. Målet er at håndtere så store vandmængder som muligt lokalt via etablering af grønne tage, samt nedsivning og opmagasinering i regnbede og bassiner.

Bygherre
DSB Ejendomsudvikling
Hvornår
2011-2014
Hvor
Aalborg, Danmark
Areal
30 ha
Samarbejdspartnere
POLYFORM
WERK
NIRAS
Cenergia